Miqrasiya məsələləri

Şirkət xidmətlərinin dəyəri və növləri:

– 1 il müddətinə müvəqqəti yaşayış icazəsi almaq üçün məlumat yardımı – 3500 dollar. ABŞ;

– 3 il müddətinə müvəqqəti yaşayış icazəsi almaq üçün məlumat yardımı – 5000 dollar. ABŞ;

– daimi yaşayış icazəsi almaq üçün məlumat yardımı – 7500 dollar. ABŞ (yuxarıdakı iki sertifikatdan birinin olması şərti ilə verilir).

Xidmətin alınması üçün əsaslar

“Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi statusu haqqında” Ukrayna Qanununun 4-cü maddəsinə əsasən müvəqqəti yaşamaq icazəsi verilir:

 • qanuna uyğun olaraq Ukraynaya işləmək və ya konsert müqaviləsi bağlamaq üçün gəlmiş əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
 • müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş beynəlxalq texniki yardım layihələrinin həyata keçirilməsində iştirak etmək üçün Ukraynaya gəlmiş əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
 • dini qurumların dəvəti ilə və müvafiq dini qurumu qeydiyyatdan keçirmiş dövlət orqanı ilə razılaşdırılmaqla dini inancları təbliğ etmək, dini ayinləri yerinə yetirmək və ya digər kanonik fəaliyyət göstərmək üçün Ukraynaya gəlmiş əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
 • müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial, idarə, nümayəndəlik və digər struktur bölmələrinin fəaliyyətində iştirak etmək üçün Ukraynaya gəlmiş əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
 • müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş xarici şəxslərin Ukraynadakı nümayəndəliklərində işləmək üçün Ukraynaya gəlmiş əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
 • Ukraynanın beynəlxalq müqavilələrində və ya xüsusi proqramlarda nəzərdə tutulmuş əsaslar və qaydada mədəni, elmi, təhsil fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Ukraynaya gəlmiş əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, habelə beynəlxalq və regional könüllü proqramları və ya Ukraynanın “Könüllülük haqqında” Qanununa uyğun olaraq könüllüləri cəlb edən təşkilat və qurumların fəaliyyətlərində iştirak, bu barədə məlumat Sosial Siyasət Nazirliyinin rəsmi saytında yerləşdirilir;
 • xarici KİV-in müxbiri və ya nümayəndəsi kimi işləmək üçün Ukraynaya gəlmiş əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
 • Ukraynada qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxsin təsisçiləri və/və ya iştirakçıları və/yaxud benefisiar sahibləri (nəzarətçiləri) olan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər və mülkiyyət payının ölçüsü olan və ya benefisiarı (nəzarətçisi) əcnəbilər olan xarici hüquqi şəxs; və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər Ukrayna hüquqi şəxsinin nizamnamə kapitalındadırsa, xarici sərmayə qoyuluşu tarixinə Milli Bank tərəfindən müəyyən edilmiş rəsmi məzənnə ilə 100 min avrodan az olmayan;

 

Xidməti necə əldə etmək olar

 • lazımi sənədləri toplamaq;
 • LKM-nin ərazi orqanına və ya LKM-nin idarəetmə sferasına aid olan dövlət müəssisəsinin mərkəzinə və ya əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin olduğu yer üzrə inzibati xidmətlərin göstərilməsi mərkəzinə müraciət etmək *;
 • zəruri sənədləri təqdim etmək;
 • müvəqqəti yaşamaq icazəsi almaq.